Siden om Petanque

Historien bag petanque

Petanque har sin oprindelse i spillet Boule, der dækker over flere typer kuglespil hvor af petanque er den ene. Boule betyder egentlig også kuglespil og opstod i Frankrig for flere århundrede siden. I slutningen af 1800 tallet blev petanque opfundet af en mand der på grund af sit handicap ikke kunne deltage i Boule og andre lignede spil. I byen Ciotat der ligger i Frankrig vil man kunne se en mindesmærke hvor der står at Petanque opstod i året 1910. Her i Danmark skal vi dog frem til slut 70erne hvor man begyndte at spille petanque. Vi skal dog helt frem til omkring 1994 inden det helt store gennembrud for petanque kom her i landet med et landsdækkende net af klubber og aktivitetsniveau. 

Petanque er et spil der både kan spilles på socialt plan ligesåvel som det er et spil der spilles på højt plan, hvor teknisk færdigheder og god koncentrationsevne kræves. Fælles for om man spiller på socialt plan eller højtudviklet plan er dog at spillets formål “samvær og hygge” holdes i hævd.

Spillereglerne

De korte og sociale regler

Petanque spilles oprindeligt med metalkugler på en der indtil rettet grusbane. Det gælder så om at man på et lille kaste område lægger sine kugler nærmest en målkugle “kaldet” grisen. Grisen er ved opstart af spillet kastet en 7-10 m ud fra startlinien. Hver spiller har mellem 2 & 3 kugler alt efter hvor mange der er på holdet som vil være mellem 1 & 3 spiller og der er så 2 hold som skal spille mod hinanden.

Når “grisen” er kastet hvert hold deres første kugle og det hold som ligger længest fra grisen fortsætter indtil en af deres kugler ligger tættest på grisen, hvorefter næste hold spiller deres kugler.

Ved rundens afslutning gives der point til de kugler som ligger nærmere grisen end modstanderens nærmeste kugle og vinderen er den der når 13 point første.

De mere avancerede regler

Petanque kan spilles på forskellige underlag, men bedst på hårdt grus. En grusbane, en
grus parkeringsplads eller en parksti er meget velegnet. Spillearealet bør mindst være 3×12 meter – men gerne som fastlagt i de internationale regler 4×15 meter. 


1. Petanque kan spilles som Single, Double eller Triple. I Single og Double har hver spiller 3 kugler, i Triple kun 2 kugler. Hovedmålet er at komme tættere end modstanderen på
den lille trækugle kaldet ‘grisen’ – med så mange kugler som muligt.


2. Der trækkes lod om, hvilket holdt som skal begynde. Vinderholdet tegner en cirkel med
en diameter på 35 – 50 cm. Alle kast i denne runde skal foregå med begge fødder inden
for denne cirkel.


3. En spiller fra det hold som vandt lodtrækningen kaster nu grisen ud i en afstand af
mindst 6 meter og højest 10 meter fra cirklen.

4. En spiller fra samme hold kaster den første kugle – og prøver at komme så tæt på grisen
som muligt.

5. En spiller fra det modsatte hold forsøger nu enten at kaste en kugle tættere på grisen –
eller at skyde den første kugle væk.

6. Det hold som ligger længst fra grisen, vedbliver at kaste til de får en kugle nærmest.
Herefter kommer det andet hold til.

7. Når et hold ikke har flere kugler tilbage, kaster det andet hold resten af sine kugler.

8. Når alle kugler er kastet, tæller man point. Kun et hold får point i hver runde. Det hold,
som ligger nærmest grisen, får lige så mange point, som de har kugler nærmere end
modstanderens nærmeste kugle.

9. Vinderholdet tegner en ny cirkel og begynder næste runde.

10. Vinder er det hold, som først når 13 point.

Video om Petanque (er på engelsk)